ტრეინინგ კოდი მაღაზიამ უნდა გამომიგზავნოს?
Posted by U2G-SH, Last modified by usa2georgia usa2georgia on 09 May 2020 05:25 PM

"ტრეინინგ კოდი" არასწორია. სწორია "თრექინგ კოდი" ანუ Tracking Code.

ეს არის კოდი, რომელსაც საფოსტო კომპანია ამანათს ანიჭებს, რათა მარტივად მოხდეს ამანათის მარშუტის და მიტანის სტატუსის შემოწმება.

Comments (0)