როგორია ტრანსპორტირების ღირებულება და როგორ ითვლება ის?
Posted by Admin, Last modified by usa2georgia usa2georgia on 27 June 2019 03:05 PM

ტრანსპორტირების ღირებულება გამოითვლება ამანათების ჯამური წონიდან. გადასახდელი წონის ფასი შეადგენს $8 აშშ დოლარს 1კგ–ზე, გადახდის დღისთვის არსებული თი–ბი–სი ბანკის დოლარის შესყიდვის კურსით ლარებში. 

2019 წლის 10 ივნისიდან, თუ ამანათის მოცულობითი წონა (სიგრძე * სიგანე * სიმაღლე / 6000 - სანტიმეტრებში) აღემატება 20 კილოგრამს, გამოიყენება ტრანსპორტირების ღირებულების გამოანგარიშების საერთაშორისო წესი, რომელიც ითვალისწინებს ღირებულების გადახდას მოცულობით და რეალურ წონებს შორის მაქსიმალურით.

წონა მრგვალდება 100 გრამიანი სიზუსტით.

წონის დამრგვალება იწყება პირველი 100 გრამიდან. 


Comments (0)