ლოქერიდან გზავნილის გატანის ვადაგადაცილების შემთხვევაში, ფულს ვიხდი?
Posted by usa2georgia usa2georgia, Last modified by usa2georgia usa2georgia on 09 May 2020 07:29 PM

USA2GEORGIA-ს მომხმარებლების გზავნილები ლოქერში განთავსდება 48 საათით. ვადაგადაცილების შემთხვევაში, გზავნილი დაბრუნდება მომხმარებლის მიერ USA2GEORGIA-ს წინასწარ არჩეულ ფილიალში.

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ ასეთ შემთვევაში ლოქერში განთავსების ღირებულება მომხმარებელს არ უბრუნდება.