ორგანიზაციებს შეუძლიათ ისარგებლონ თქვენი სერვისით?
Posted by Admin, Last modified by usa2georgia usa2georgia on 27 September 2012 03:11 PM

რა თქმა უნდა. ამისათვის საჭიროა რეგისტრაციის ფორმაში შეავსოთ ორგანიზაციის რეკვიზიტები და ჩვეულებრივ დარეგისტრირდეთ.


Comments (0)