შემიძლია ვნახო რა ამანათები მივიღე?
Posted by Admin, Last modified by on 22 March 2009 07:29 PM
დიახ, შეიძლება. რეოდესაც ამანათი შემოვა თქვენს მისამართზე ამერიკაში, მიიღებთ შეტყობინებას ელ-ფოსტის სახით, ასევე ამანათი აისახება ჩვენს ვებ-გვერდზე – ამანათების მართვის პანელში, სადაც ნახავთ ამანათის თრექინგ კოდს.

Comments (0)