ჩემი ამანათები შემოწმდება და გაიხსნება თქვენ მიერ ?
Posted by Admin, Last modified by on 22 March 2009 11:45 PM

დიახ, ამანათის ინსპექტირება სავალდებულოა უსაფრთხოების ზომებიდან გამომდინარე..

თუ ამანათის სკანირების შედეგად ან ზედდებული ინვოისის/პროდუქციის შეკვეთის ფურცლის მიხედვით დაფიქსირდა პროდუქტი, რომლის გამოგზავნაც აკრძალულია, ჩვენ შევაჩერებთ ასეთ ამანათს და დაგიკავშირდებით დამატებითი ინსტრუქციით. იხილეთ აკრძალული პროდუქციის ჩამონათვალი.

აკრძალული პროდუქციის აღმოჩენის შემთხვევაში როგორც წესი ამანათი უბრუნდება გამომგზავნს, რომელიც უზუნველყოფს თქენთვის თანხის დაბრუნებას. წინასწარ საჭიროა გამომგზავნთან მოლაპარაკებაც.


Comments (0)