ვიყიდე ონლაინ მაღაზიაში. რამდენ ხანში მოვა თქვენამდე – ანუ ჩემს მისამართზე ამერიკაში?
Posted by Admin, Last modified by on 23 March 2009 12:19 AM

ეს დამოკიდებულია მაღაზიაზე და გამოგზავნის სისწრაფეზე. სტანდატულად მაღაზიები 5–7 დღიანი ფოსტით აგზავნიან. იშვიათად შეიძლება ამანათი 10 დღე მიდიოდეს. ასევე გთხოვთ გაითვალისწინოთ რომ მაღაზიები ზოგჯერ 1–3 სამუშაო დღის განმავლობაში ახდენენ შეკვეთის დამუშავებას და მხოლოდ ამის შემდეგ აგზავნიან ამანათს.

ონლაინ მაღაზიებში როგორც წესი არის 1,2,3,5,7 დღიანი საფოსტო სერვისი. ამანათიც იმის მიხედვით გამოიგზავნება თუ რომელ საფოსტო სერვისს აირჩევთ.


Comments (0)