ხდება თუ არა გამოგზავნილი ამანათის წონის და ზომის დამრგვალება?
Posted by Admin, Last modified by usa2georgia usa2georgia on 17 May 2017 11:12 AM

წონის დამრგვალება
0.1კგ -მდე წონის ამანათები დამრგვალდება 0.1კგ-მდე

0.1კგ -ის შემდეგ დამრგვალება ხდება 100 გრამის სიზუსტით.


Comments (0)