რა დაჯდება ამა თუ იმ ნივთის ჩამოტანა?
Posted by Admin, Last modified by usa2georgia usa2georgia on 17 May 2017 11:05 AM

ხშირად მომხმარებელი გვეკითხება რა დაჯდება ამა თუ იმ ნივთის ჩამოტანა და გვიგზავნის პროდუქციის ლინკს.

სამწუხაროდ, ტრანსპორტირების ზუსტი ღირებულების დადგენა ამგვარი მეთოდით ფიზიკურად შეუძლებელია, რადგან პროდუქციის ლინკი და ინტერნეტ გვერდი როგორც წესი არ იძლევა სრულ ინფორმაციას ამანათის წონაზე შეფუთვის ჩათვლით, რაც აუცილებელია ღირებულების ზუსტი გამოთვლისთვის.


Comments (0)