წონის დათვლისას სუფთა წონას ანგარიშობთ ?
Posted by Admin, Last modified by usa2georgia usa2georgia on 09 May 2020 05:22 PM

სუფთა – იგულისხმება ამანათში არსებული პროდუქციის წონა. რათქმაუნდა პასუხია არა.

ტრანსპორტირების ღირებულების დასათვლელად საჭიროა ამანათის მთლიანი წონის გათვალისწინება. ამასთან თუ ამანათის მოცულობა დიდია, საჭიროა მისი მოცულობითი წონის გამოთვლა. დამატებით იხილეთ სტატია: https://support.usa2georgia.com/index.php?/Knowledgebase/Article/View/11/2/


Comments (0)