შეგიძლიათ ფეხსაცმელებიდან ქაღალდები ამოიღოთ?
Posted by Admin, Last modified by usa2georgia usa2georgia on 09 May 2020 05:23 PM

იგულისხმება ქაღალდები, რომელიც ზოგჯერ ფეხსაცმელს სპეციალურად უდევს ფორმის შენარჩუნების ან რაიმე სხვა მიზნით.

თუ მომხმარებელს მართლაც სურს, ამის გაკეთება შეგვიძლია. ამოვიღებთ ქაღალდებს, მაგრამ ცხადია, რომ ეს წონის და ტრანსპორტირების ღირებულების შემცირებაზე დიდ ზეგავლენას ვერ მოახდენს.


Comments (0)