ვიყიდე მაღაზიაში რაღაც, თანხაც ჩამომაჭრეს, მაგრამ პროდუქციას არ აგზავნიან
Posted by Admin, Last modified by on 26 April 2009 11:13 PM

ზოგჯერ ონლაინ მაღაზიებში ყიდვისას, მაღაზია აფორმებს შეკვეთას, ახდენს თანხის ბლოკირებას პლასტიკურ ბარათზე მაგრამ არ გზავნის პროდუქციას. ამის შესაძლო მიზეზები შეიძლება იყოს შემდეგი:

  • მაღაზია იღებს მხოლოდ ამერიკულ პლასტიკურ ბარათს
  • მაღაზია გზავნის მხოლოდ იმ მისამართზე რომელიც რეგისტრირებულია პლასტიკურ ბარათზე (მაღაზია რეკავს ბანკში და ამოწმებს თუ რა მისამართზეა პლასტიკური ბარათი გაცემული),
  • მაღაზია ვერ ახდენს კლიენტთან დაკავშირებას.

ასეთ შემთხვევებში ხშირია მაღაზიის მიერ პლასტიკურ ბარათზე თანხის დაბლოკვა გარკვეული დროით, რაც საბანკო ამონაწერში გამოიყურება როგორც 'ჩამოჭრილი თანხა'.

არსებობს 2 გამოსავალი რომელიც ბოლომდე მაინც არ იძლევა გარანტიას რომ მაღაზია გამოგზავნის თქვენს მიერ ნაყიდ პროდუქციას:

1. დაუკავშირდეთ მათ, გადაუგზავნოთ თქვენი მონაცემები. შეიძლება მოითხოვონ პლასტიკური ბარათის დასკანერება და გადაგზავნა;
2. დაუკავშირდეთ ბანკს და სთხოვოთ თქვენი ამერიკული მისამართი დაამატონ პლასტიკური ბარათის მისამართში. ყველა ბარათზე არის შესაძლებელია ალტერნატიული მისამართის დამატება ე.წ. "დამატებითი" ან 'ADDITIONAL INFO..." გრაფაში. ამაზე უმჯობესი იქნება ბანკთან გაიაროთ კონსულტაცია რადგან ყველა ბანკს თავისებური სპეციფიკა აქვს.

სამწუხაროდ ზემოთ აღნიშნული ბლოკირების მოხსნა ან გაუქმება ჩვენ არ შეგვიძლია, ასევე ჩვენ ვერ დაგეხმარებით შეჩერებული შეკვეთის გაფორმებაში, რადგან ჩვენ არ ვმონაწილეობთ ამ შეკვეთაში და წარმოვადგენთ მხოლოდ გადამზიდავ კომპანიას. ჩვენ ვუზრუნველყოფთ ამერიკის საწყობში შემოსული პროდუქციის ტრანსპორტირებას საქართველოში. თვითონ პროდუქციის შეძენა ჩვენი პრეროგატივა არ არის და არც მაღაზია მიიღებს ჩვენგან რაიმე ტიპის განმარტებებს ან ინფორმაციას რადგან მესამე მხარე ვართ.Comments (0)