გადავიხადე თანხა, ჩეკი უნდა მოვიტანო რომ ამანათი მივიღო?
Posted by Admin, Last modified by on 14 June 2009 11:32 AM

ჩეკის ან სხვა რაიმე საბუთის მოტანა არ არის საჭირო. ჩვენთან თანხის მიღების და ამანათების დარიგების პროცესი ავტომატურია. გადახდილ თანხებზე ინფორმაცია ავტომატურად გადაეცემა საწყობს, საიდანაც ხდება კურიერების გასვლა და ამანათების დარიგება.

თუ თქვენ არ გსურთ დაელოდოთ კურიერს, შეგიძლიათ მობრძანდეთ ჩვენთან და თან იქონიოთ პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა.Comments (0)