რეგისტრაციას ვცდილობ და მისამართის მდელოში რა ჩავწერო?
Posted by - NA -, Last modified by usa2georgia usa2georgia on 09 May 2020 05:23 PM

მისამართის მდელო – ალბათ მომხმარებელმა მისამართის ველი იგულისხმა.

მისამართის ველში იწერება ის მისამართი რომელზეც კურიერმა უნდა მოიტანოს ამანათი.


Comments (0)