რისთვის არის სისტემაში ბალანსი, როგორ უნდა ვისარგებლო?
Posted by - NA -, Last modified by on 24 October 2009 07:08 PM

ბალანსის შევსება 2009 წლის 23 ოქტომბრიდან მოქმედებს სისტემაში. ის ეფუძნება ჩვეულებრივი მობილური ოპერატორის ბალანსის შევსების პრინციპს.

ბალანსის შევსების რამოდენიმე გზა არსებობს:

1. ბანკში, კომუნალური გადახდის მეშვეობით. საჭიროა მხოლოდ თქვენი ხუთ ნიშნა U ნომრის მითითება

2. პლასტიკური ბარათებით Visa/Master პირდაპირ ვებ-გვერდიდან

3. მომენტალური გადახდების აპარატებით TBCPAY და PAYBOX

ახლო მომავალში დაემატება ბალანსის შევსების სხვა მეთოდებიც.


Comments (0)