შეიძლება რამდენიმე ადამიანმა ერთი მისამართით ვისარგებლოთ?
Posted by Admin, Last modified by on 22 March 2009 07:48 PM

ცხადია შეიძლება, თუმცა გაითვალისწინეთ რომ თითოეული მისამართი კონკრეტულ მიმღებზეა დარეგისტრირებული. ასევე ამანათების გამოგზავნისას სწორედ მას მივუთითებთ მიმღებად. გთხოვთ გაითვალისწინოთ რომ საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით, განბაჟება შესაძლოა დაექვემდებაროს ყველა ის ამანათი რომელიც ერთჯერადი სახის არ არის ან შეიცავს ერთგვაროვან პროდუქციას. ასევე პროდუქციის ღირებულება არ უნდა აღემატებოდეს 300 ლარს და 30კგ–ს.

კანონი არ განმარტავს კონკრეტულად თუ რა სახის ერთგვაროვანი პროდუქცია იგულისხმება ან რა სიხშირით არის დასაშვები ამანათების მიღება ერთსა და იმავე პირზე, ასე რომ, სასურველია ყველა მიმღებს თავის მისამართი და ანგარიში ჰქონდეს ჩვენთან – მითუმეტეს როდესაც ჩვენთან რეგისტრაცია სრულიად უფასოა.


Comments (0)